27 Ağustos 2012 Pazartesi

Java Çalışma Notlarım - Sayı Arttırma ve Azaltma


package SiniflarYirmiyeKadar;

public class ArttirmaAzaltma {

public static void main (String [] args) {


int sayi=10;
int sayi2=10;

sayi++; //sayıyı bir arttırır
++sayi; //sayıyı tekrar bir arttırır

sayi2+=sayi;

System.out.println(sayi);
System.out.println(sayi2);

}


}

Hiç yorum yok: