C# etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
C# etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Ağustos 2020 Salı

Analiz - Algoritma ve Kod'a Kısa Bir Bakış

Kullanıcıya hesaplayacağı formüllerle ilgili bilgilendirme yapılır ve seçim yapması istenir. Seçimlere bağlı olarak program kendi içerisinde yönlenerek kullanıcıya istediği işlemi yapması için veri girişi beklenir. Girilen verilere bağlı olarak hesaplamalar program tarafından yapılarak arayüz üzerinden bilgilendirme yapılır ve tekrar döngü üzerinden ikinci bir işlem için seçim yapılmak üzere kullanıcı bilgilendirilir. İki işlem yapıldıktan sonra çıktılarla beraber uygulama sonlandırılır.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FormulHesaplama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
          
            for (int i = 0; i < 2; i++)
            {
               
               
                Console.WriteLine("");
                Console.WriteLine("İşlem Yapmak İstediğiniz Formülü Seçiniz..");
                Console.WriteLine("KareKökü Hesaplamak için: 1");
                Console.WriteLine("Tanjant Hesaplamak için: 2");
                Console.WriteLine("Rastgele Bir Sayının Sinüsünü Hesaplamak için: 3");
                Console.WriteLine("a üzeri b'yi Hesaplamak için: 4");


                int formul = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                if (formul == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Karekökü hesaplanacak sayıyı giriniz:");
                    int karekok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Sqrt(karekok));
                }

                else if (formul == 2)
                {
                    Console.WriteLine("Tanjant hesaplanacak sayıyı giriniz:");
                    int tanjant = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Tan(tanjant));
                }

                else if (formul == 3)
                {
                    Random n = new Random();
                    int rasgele = n.Next();
                    Console.WriteLine("Sinüsü hesaplanacak sayıyı :" + rasgele);
                    Console.WriteLine("Sonuç");
                    Console.WriteLine(Math.Sin(rasgele));
                   
                }

                else if (formul == 4)
                {
                    Console.WriteLine("a sayısını giriniz:");
                    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("b sayısını giriniz:");
                    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Pow(a, b));
                }

                if (i == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Program tekrar başlatılıyor...");
                    Console.WriteLine();
                }

                else
                {
                    Console.WriteLine("Program Sonlandırılıyor...");
                    Console.WriteLine();
                }
               
                System.Threading.Thread.Sleep(3000);
                Console.Clear();
            }
           
        }
    }
}

30 Mayıs 2016 Pazartesi

C# Matrix Ekranı Uygulama Komutları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MatrixYesilEkran
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.Clear();
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
            Console.Clear();


            for (int i = 0; i <= 100; i++)
            {
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.Write("         Matrix Ekranı Açılıyor. . .");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine("                             Powered by pcdunyasi.org");
                System.Threading.Thread.Sleep(100);
                Console.Clear();
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine("         Yükleme Durumu : %" + i);

            }
            Console.ReadKey();
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.Clear();
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
            Console.Clear();

            Random rnd = new Random();

            for (decimal y = rnd.Next(-999999999, 999999999); ; y++)
            {
                Console.WriteLine("\t" + y);
                y = rnd.Next(-999999999, 999999999);
            }
        }
    }
}


18 Nisan 2016 Pazartesi

Visual Studio Satır Numaraları Açma

Microsoft

Options>Text Editor >All Languages ve General kısmından "Line Numbers" etkinleştirilebiliyor. Visual Studio'da default olarak aktif gelmediği için line number kod ekranında gözükmüyor.

16 Mart 2016 Çarşamba

C# Metodların Aşırı Yüklenmesi (Overloading)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication27
{
    class Program
    {
        //Aynı isimde birden fazla metod tanımlandı.
        static void Metodlar(int sayi, int sayi2)
        {
            Console.WriteLine("1.Metod");
        }

        static void Metodlar(float sayi, float sayi2)
        {
            Console.WriteLine("2.Metod");
        }

        static void Metodlar(string metin, string metin2)
        {
            Console.WriteLine("3.Metod");
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            //Metodlar kullanılırken verilen türe göre
            //ilgili metod bulunarak çalıştırıldı.
            Metodlar("Hakan","Merhaba");
            Metodlar(28,34);
            Metodlar(20f,30f);

        }
    }

}

7 Mart 2016 Pazartesi

C# Değer ve Referans Tipli Metotlar

C#'ta bir metot'un değer ve referans tipinden veri alması arasında bir takım farklar vardır. Bu farkları aşağıdaki uygulamanın sonucunu gözlemleyerek görebilirsiniz. Referans tipli bir metot'ta göreceğiniz gibi kullanılan dizinin elemanları tek tek kopyalanamıyor, kopyalanan kısım sadece referansta yer alan adres oluyor. Dolayısı ile main metodunda diziye bir değer atansa dahi referans olarak bellekteki yerde farklı bir değer olduğu için metot veri olarak o kısmı kullanıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication26
{
    class Program
    {
        //Değer tipi alan bir metot
        static void DegerTipi(int a)
        {
            a = 50;
        }

        //Referans tipinde veri alan metot
        static void ReferanMetot(string[] Deger)
        {
            Deger[0] = "100";
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            //Metot yazılmadan önce ve sonra a değişkeni yazdırıldı.
            int a = 10;
            Console.WriteLine(a);
            DegerTipi(a);
            Console.WriteLine(a);

            string[] b = {"100","200"};
            Console.WriteLine(b[0]);
            ReferanMetot(b);

        }
    }
}


24 Şubat 2016 Çarşamba

C# Metod Parametresine Dizi Vererek İşlem Yaptırmak

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication24
{
    class Program
    {
        static void DiziYazanMetod(int[] Intdizi)
        {
            //Dizi elemanlarına tek tek ulaşabilmek için foreach döngüsü kullanıldı.
            foreach (int i in Intdizi)
            {
                Console.Write(i);
            }
        }

        //Main metodunda ise dizi tanımlanarak değerleri verildi. Ve bir üstteki metod çalıştırıldı.
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] Intdizi = { 1,2,3};
            DiziYazanMetod(Intdizi);
        }

       
    }

}