24 Şubat 2016 Çarşamba

C# Metod Parametresine Dizi Vererek İşlem Yaptırmak

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication24
{
    class Program
    {
        static void DiziYazanMetod(int[] Intdizi)
        {
            //Dizi elemanlarına tek tek ulaşabilmek için foreach döngüsü kullanıldı.
            foreach (int i in Intdizi)
            {
                Console.Write(i);
            }
        }

        //Main metodunda ise dizi tanımlanarak değerleri verildi. Ve bir üstteki metod çalıştırıldı.
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] Intdizi = { 1,2,3};
            DiziYazanMetod(Intdizi);
        }

       
    }

}

Hiç yorum yok: