24 Şubat 2016 Çarşamba

C# Metod Parametresine Dizi Vererek İşlem Yaptırmak

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication24
{
    class Program
    {
        static void DiziYazanMetod(int[] Intdizi)
        {
            //Dizi elemanlarına tek tek ulaşabilmek için foreach döngüsü kullanıldı.
            foreach (int i in Intdizi)
            {
                Console.Write(i);
            }
        }

        //Main metodunda ise dizi tanımlanarak değerleri verildi. Ve bir üstteki metod çalıştırıldı.
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] Intdizi = { 1,2,3};
            DiziYazanMetod(Intdizi);
        }

       
    }

}

19 Şubat 2016 Cuma

C# Bilinçsiz Tür Dönüşümüne Küçük Bir Örnek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            byte a = 50;
            //byte değişkeni bilinçsizce int tipine dönüştürülür.
            int b = a;
            Console.WriteLine(b);
        }
    }

}

18 Şubat 2016 Perşembe

iPad mini Wi-Fi + Cellular Siyah Fotoğrafları

İpad Mini 2

İpad Mini 2

İpad Mini 2

İpad Mini 2

İpad Mini 2

C# İki Sayıdan En Büyüğünü Geri Döndüren Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication23
{
    class Program
    {
        //İki sayının büyük olanını geri döndüren metod.
        static int EnBuyuk(int sayi1, int sayi2)
        {
            if (sayi1 > sayi2)
            {
                return sayi1;
            }
            else
            {
                return sayi2;
            }
        }      

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("İlk Sayıyı Giriniz: ");
            int ilkSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Giriniz: ");
            int ikinciSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            //Metod çağrılır ve iki değer karşılaştırılarak büyük olanı ekrana yazılır.
            Console.Write("En Büyük Sayı: ");
            Console.WriteLine(EnBuyuk(ilkSayi,ikinciSayi));
        }
    }

}

C# Geriye Değer Döndürmeyen Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication22
{
    class Program
    {
        // Geriye değer döndürmeyen metod.
        // Void kullanıldığında metod geriye değer döndürmez.
        static void Metod(int a)
        {
            Console.WriteLine(a);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Metod(5);
        }
    }

}

C# İlk Metot Uygulaması

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication22
{
    class Program
    {
        static int Metod(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine(Metod(3,6));

        }
    }

}

Excel Hücre İçerisini Düzenlemeyi Aktif Etmek

Excel Hücre