18 Şubat 2016 Perşembe

C# İki Sayıdan En Büyüğünü Geri Döndüren Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication23
{
    class Program
    {
        //İki sayının büyük olanını geri döndüren metod.
        static int EnBuyuk(int sayi1, int sayi2)
        {
            if (sayi1 > sayi2)
            {
                return sayi1;
            }
            else
            {
                return sayi2;
            }
        }      

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("İlk Sayıyı Giriniz: ");
            int ilkSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Giriniz: ");
            int ikinciSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            //Metod çağrılır ve iki değer karşılaştırılarak büyük olanı ekrana yazılır.
            Console.Write("En Büyük Sayı: ");
            Console.WriteLine(EnBuyuk(ilkSayi,ikinciSayi));
        }
    }

}

Hiç yorum yok: