30 Ekim 2016 Pazar

Tarihi Kırgızistan Evi Fotoğrafları


26 Ekim 2016 Çarşamba

Çocukken Beslediğim Balıklar

Bodoslama Topa Atlayan Futbolcu - ÇOK KOMİK !!!

3 Ekim 2016 Pazartesi

WhatsApp Yazışmalarında Kişi Etiketleme

Dahil olduğunuz bir whatsapp grup yazışması varsa kişileri yazarken etiketleyip kendilerine bildirim gitmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için "@" işaretini yazınızın içerisine ekleyiniz, zaten simgeyi ilk koyduğunuz anda gruba dahil olan kişilerin listesi karşınıza çıkar ve ardından etiketlemek istediğiniz kişiyi seçerek metninize devam edebilirsiniz. Böylece twitter'daki gibi bir kullanım ile whatsapp üzerinde kişileri etiketlemiş olursunuz. Bence çok faydalı bir yenilik getirilmiş.

25 Haziran 2016 Cumartesi

Samsung E7'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Çok basit, ana ekran ve kilit tuşuna aynı anda basıp beklenir. Otomatik olarak ekran resmi böylece çekilmiş olur. En fazla 2 saniye içerisinde zaten görüntüyü kaydediyor.

30 Mayıs 2016 Pazartesi

C# Matrix Ekranı Uygulama Komutları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MatrixYesilEkran
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.Clear();
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
            Console.Clear();


            for (int i = 0; i <= 100; i++)
            {
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.Write("         Matrix Ekranı Açılıyor. . .");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine("                             Powered by pcdunyasi.org");
                System.Threading.Thread.Sleep(100);
                Console.Clear();
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine(" ");
                Console.WriteLine("         Yükleme Durumu : %" + i);

            }
            Console.ReadKey();
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.Clear();
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
            Console.Clear();

            Random rnd = new Random();

            for (decimal y = rnd.Next(-999999999, 999999999); ; y++)
            {
                Console.WriteLine("\t" + y);
                y = rnd.Next(-999999999, 999999999);
            }
        }
    }
}


28 Mayıs 2016 Cumartesi

Başarılı Bağış Toplama Kampanyası Nasıl Oluşturulur?

Bağış toplama kampanyaları özellikle sivil toplum örgütlerinde, benzer yapılarda ve kuruluşlarda kendini sıkça gösteren önemli bir unsurdur. Çünkü para olmadan, maddi kaynak yaratılmadan ve bu anlamda güçlenmeden hiçbir proje hayata geçirilememektedir. İşte bunun için de sivil toplum kuruluşlarının temel para elde etme yöntemi olan bağış toplama işlemleri öne çıkar. Bu bağışların toplanması için ise bazı noktalar çok önemlidir. Örnek olarak başarılı bir bağış toplama kampanyasının nasıl oluşması gerektiğine dikkat etmek gerekir.

İlk anda akla gelen soru, paranın kimler tarafından toplanacağıdır. Bu nedenle de katılımcılara, gönüllülere doğru yetkiler verilmelidir. Üstelik bu kişilerin etkin olmaları da sağlanmalıdır. Ardından ise hangi grubun hedef alındığı belirlenmelidir. Yani bağış yapacak olan topluluğun, bir sonraki aşama olan proje için ilgili olması gerekir. Örnek olarak engelliler yararına yapılacak bir organizasyon, bir eylem ya da proje için bu alanda destek olmak isteyen kişilerin tetiklenmesi gerekir. Bu grupların ve kitlelerin iyi belirlenmesi de çeşitli şekillerde önemli olarak öne çıkmaktadır.

Doğru platformları kullanmak da başarılı bir bağış toplama organizasyonu için dikkate değer bir noktadır. Gerek sosyal medya, gerek sokaklar, parklar, okullar ya da siyasi parti temsilcilikleri konunun özüne göre değerlendirilebilir. Tüm bunlar yan yana geldiğinde ise ortaya gerçekten önemli bir bağış kampanyası çıkabilir.

Öte yandan hedefin doğru anlatılması, bu bağışlara neden bu kadar çok ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi ve şeffaf olunması çok önemli diğer kriterlerdir. Elbette ki ilk denemeler başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ancak kişilerin ilgisizliği, yanlış hareket ve tercihler yöneticilerin şevkini asla kırmamalıdır. Başarılı bağış toplama kampanyaları bu şekilde kendini toparlayacak, en nihayetinde de ortaya oldukça güzel ve hoş işler çıkacaktır.

27 Mayıs 2016 Cuma

Kırsal Alandaki Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi

Gelişmişlik göstergesi olarak sayılan unsurlar arasında sivil toplum kuruluşlarını görebilmek mümkündür. Çünkü sivil toplum kuruluşları ancak bilinçli, eğitimli ve duyarlı kimselerin varlığı ve bu kimselerin topluma her yönden ya da belli bir amaca yönelik olarak destek olması noktasında istek duyması ile yapılanır. Bu noktada tüm gelişmiş kentler ya da metropol şehirler haricinde kırsal kesimde de sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyulur. Bu noktada pek çok örnek göstermek mümkün iken gerek bölgelerin kalkınması, gerek kişilerin ve halkın bilinçlenmesi ve harekete geçmesi ile ilgili olarak bu yapılanmaların olması gerekmektedir.

Kırsal kesimde yaşayan insanların pek çoğu günlük yaşamdaki etkileşimler bakımından yalnızca yaşadığı çevre ile kısıtlanmış olabilir. Bunun önüne geçmek için çeşitli konular önem arz etse de, özellikle de sivil toplum kuruluşu yöneticileri, aktivistleri, sorumluları ve gönüllüleri kırsal kesim insanlarını belli konular özelinde bilinçlendirebilmektedir. Bundan dolayı da kalkınmanın sağlanması ve bilinçlenmenin de artması adına kırsal kesimlerde yer alan pek çok sivil toplum kuruluşunun, fikir topluluklarının ve benzer organizasyonların kritik görevleri vardır. Maksat ne olursa olsun insanların etkileşimde bulunabilecekleri bir atmosfer yaratmak, yardımlaşmayı sağlamak, duyarlılığı artırmak ve toplu şekilde bilinçlenmek ve farkındalık yaratmak bu kuruluşların en büyük görevleri arasında kendine yer bulur.

Şehirlerdeki ya da nispeten daha gelişmiş yerlerdeki yaratılan etki ve atmosferin kırsal alanlara taşınmasında bu sivil toplum kuruluşlarının önemi oldukça fazla iken, kırsal kesimdeki halkın da söz konusu yapılanmaları desteklemesi çok önemlidir. Bu nedenle de kırsal kesimlerde gönüllülük ve sorumluluk esaslarına dayalı olarak gerçekleştirilen sivil toplum projelerine destek olmak, katılım sağlamak ve fark yaratmak şarttır.

26 Mayıs 2016 Perşembe

STK ve Vakıflar İçin Ücretsiz Teknoloji Destekleri

Sivil toplum kuruluşları ile vakıfların pek çok alanda desteklenmesi gerektiği için ister devlet eli ile, ister çeşitli bağış organizasyonları ile bir şekilde yardımlarda bulunmak gereklidir. Halk için belli başlı konulara önem veren ve bu konulara eğilerek programlarını oluşturup eylem ve aktivitelerini düzenleyen vakıflar ve sivil toplum kuruluşları, en çok da ücretsiz teknoloji destekleri bakımından yardıma muhtaçtırlar. Gönüllülük ve özveri ile çalışan sorumluların her anlamda teknolojiden yararlanmak istemeleri, özellikle de özel alanlarını oluşturan kitlenin teknoloji manasında eksikliklerini gidermeleri noktasında bu yapıların ücretsiz teknoloji desteklerinden yararlandırılmaları şarttır.

Örnek olarak her bir sivil toplum kuruluşu ya da vakıf kuruluşunun mutlaka ki bilgisayar ihtiyacı olmaktadır. Sadece bilgisayar değil, haberleşme ve etkileşim anlamında mobil cihazlar, internet bağlantıları, bu bağlantıları güçlü tutacak aparatlar ve daha pek çok ihtiyaç öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların arasında bulunan tüm ürünler gerek çeşitli projeler yazılarak Avrupa Birliği’nin oluşturduğu fonlardan karşılanabilirken, gerek ise devletin ilgili birimleri tarafından desteklenebilmektedir. Bağış yolu ile de ücretsiz teknoloji imkanları sunulabilirken fonların değerlendirilmesi ise her bakımdan daha iyi ve daha güçlü bir şekilde öne çıkacaktır.

Ücretsiz teknoloji destekleri sivil toplum kuruluşları ve vakıfların niteliğine göre de değişkenlik gösterebilir. Örneğin kullanılacak olan ürün ve hizmetlerin hangi kapsamda değerlendirilecekleri, bu kapsamların ne ölçüde genişletilebileceği, hangi amaçların nasıl karşılanacağı ve projelerin de nasıl bir yapı içinde gerçekleşeceğine göre bu destekler de şekillenir. Çünkü sivil toplum kuruluşunun alanına ve sunduğu fırsatlara göre ihtiyaç duyduğu teknolojiler farklı olabilir. Ancak ne olursa olsun bu teknoloji destekleri başta Avrupa Birliği destek fonları olmak üzere ücretsiz şekilde bu yapılara kazandırılmalıdır.

26 Mayıs Kaktüssss

Kaktüs Fotoğrafı

25 Mayıs 2016 Çarşamba

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknolojiden Yararlanma Rehberi

Pek çok sivil toplum kuruluşu açısından halka anında ulaşmak, insanlarla iletişimi güçlü tutmak ve teknolojinin diğer farklı nimetlerinden de yararlanmak adına çeşitli materyal ve malzemelerden yararlanmak oldukça önemlidir. Gerek Avrupa Birliği’nin ilgili birimleri ile dirsek teması kurabilmek, gerek ise devlet kurumları ile gereken etkileşimde bulunabilmek de elbette ki teknolojiden faydalanmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda pek çok değişik konu gündeme gelirken, özellikle de internet ve bilgisayarların sivil toplum kuruluşları için elzem olduğu söylenebilir. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu çok öncelerden kurulu olduğu için yönetim kademesinde teknoloji ile arası pek de iyi olmayan kimseleri barındırsa da yeni nesil yöneticiler ve sorumlular teknolojiden çok daha hızlı ve iyi şekilde yararlanabilmektedirler.

İlk olarak bahsedilmesi gereken konu internet üzerindeki forumların ve yararlı sitelerin kullanımına dair olandır. Çünkü bu adreslerde pek çok gönüllü, fikir babası, aktivist ya da benzer nitelikteki kişiler yer alabilir. Özellikle de bağış konusunda topluma ulaşmak ve ilgili mercilere yapılan işlemlerin bildirilmesini sağlamak için de teknolojiden daha iyi ve daha sağlıklı şekilde yararlanma sağlanmalıdır. Günümüzde yurt dışı ya da yurt içi fark etmeksizin güncel her bilgiyi elde edip bu bilgiler üzerinden harekete geçmek de yine teknolojinin kullanımına bağlıdır.

Sivil toplum kuruluşları sahip oldukları ortalama teknolojik materyaller ile her türlü isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bunun yanı sıra tüm bu istek ve ihtiyaçların karşılanmasında elektronik ortamın aktif kullanılması elbette ki gerekecektir. Bununla beraber mobil uygulamalar ve benzer yazılımlar da gönüllüler ile kurulacak olan bağın daha sağlam olmasını sağlamaktadır. Üstelik anlık reaksiyon göstermek gerektiğinde de bu tarz mobil unsurlar büyük etki yaratırlar.

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarını teknolojik olarak destekleyen bir çok şirket bulunmaktadır. Bunların içerisinde Microsoft ve Google gibi firmalarda bulunmaktadır. Eğer bir STK çalışanı iseniz ilgili birim yada yöneticilerinizle bu konuyu görüşerek Microsoft'tan hibe yazılım lisanslarının alınmasını sağlayabilirsiniz. Bir örnek olması açısından; Microsoft sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak 300 kullanıcılı Office 365 iş başlangıç paketini sunuyor. Bu paket içerisindeki yazılımlar bir STK'nın ihtiyacı olan neredeyse tüm teknolojileri ve ürünleri barındırıyor. Mail, Site, Office yazılımları, skype, one drive ve daha fazlası...

Sivil Toplum Kuruluşları Nasıl Kaynak Bulabilir?

Sivil toplum kuruluşları pek çok yönden önemli görevleri ve sorumlulukları sırtlandıkları için gerek devlet kanadında, gerek ise halk üzerinde oldukça dikkate değer bir konumda yer alırlar. Çünkü gönüllülük esasına dayanan ve sorumluluk almaktan çekinilmeyen bu yapılarda pek çok konu gündeme gelebilmekte ve genellikle de belli bir durum üzerinde bilgi ve fikir paylaşımı olarak yoğunlaşılarak harekete geçilmektedir. Sosyal hayatın içinde olsun, siyasi hayat ile ilgili olsun pek çok durum sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına dahil olabilir. Ancak burada önemli bir soru işareti ise bu sivil toplum kuruluşlarının kaynaklarını nereden ve nasıl elde ettikleri ile ilgilidir. Çünkü sivil toplum kuruluşları çeşitli aktiviteler ve eylemler düzenlerken illa ki belli bir miktar paraya da sahip olmak zorundadırlar.

Genel anlamda birkaç kola ayrılan bu kaynaklar arasında ilk sırada bağış yöntemi gelir. Gönüllülerin ve destekçilerin bağışları ile ayakta kalan sivil toplum kuruluşları bu sayede pek çok eyleme de imza atabilirler. Bağışların illa ki elden ya da derneğe gelerek olması gerekmez. İnternet üzerinden çeşitli kampanyalar oluşturularak aktarılan fonun nerede değerlendirileceği de şeffaflık açısından önemli olabilir. Bu noktada ise gayet yerinde işlere imza atılabilir.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin belli başlı fonları da sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir. Örnek olarak proje yapan, proje yazan, katılımcı olan ya da bu tarz aktivitelerde bulunan sivil toplum kuruluşları ilgili fonlardan para alabilir ve böylelikle hedeflerine ulaşabilir. Kar amacı güdülmediği için alınan paranın hedefe yönelik olarak kullanılması işin bir diğer güzel boyutudur.

Devlet destekli olarak da hareket edebilen sivil toplum kuruluşları, kimi belediyeler ya da valilikler ile ortak olarak hareket de edebilirler. Bu tip durumlarda da bu kuruluşlara ödenekler ayrılabilmektedir.

18 Nisan 2016 Pazartesi

Visual Studio Satır Numaraları Açma

Microsoft

Options>Text Editor >All Languages ve General kısmından "Line Numbers" etkinleştirilebiliyor. Visual Studio'da default olarak aktif gelmediği için line number kod ekranında gözükmüyor.

Kaktüslerim Yaza Merhaba Diyor

Kaktüs Fotoğrafı

28 Mart 2016 Pazartesi

Windows 8'de System Recovery

Windows 8 işletim sistemindeki recovery mantığı benim çok hoşuma gitti. Bir önceki paylaşımım da belirttiğim gibi boot seneçekleri arasında kaybolmuştum ancak sistemi geri yüklemek ve bilgisayarı formatlamak aslında çok basitmiş. İşletim sisteminin içerisindeki recovery menüsü üzerinden formatlama işlemini başlattım ve bilgisayar yeniden başlayarak şuan formatlanmaya geçti. Çok şükür ki bu işlemi bilgisayara sıfırdan win 7 kurma aşamasına geldiğimde yakaladım yoksa tüm sürücüleri kurmakla güncelleştirmelerle uğraşacaktım.

Toshiba Portege Recovery Nasıl Başlatılır?

Toshiba marka portege serisi bir bilgisayarda recovery işlemi yapmak istedim ancak açılışta hangi tuş ile süreci başlatacağımı bilemiyordum ve bulmak için biraz uğraştım. En sonunda Boot edilecek donanımları seçtiğimiz ekrana recovery seçeneğinin yerleştirilmiş olduğunu gördüm. Açılışta F12'ye basarak boot ekranına ulaşabilir ve buradan da recovery yani kurtarma seçeneklerini kullanabilirsiniz.

25 Mart 2016 Cuma

MXToolBox İle Tanışmam

Daha önce de duymuştum MXToolBox isimli bir sitenin ne işe yaradığını ancak hayatım boyunca ilk defa geçtiğimiz gün kullanmak nasip oldu, kurumsal web sitelerimizden birisinin IP adresi blacklist olarak adlandırılan kara listelere yakalanmış ve bu nedenle SMTP üzerinden gönderilen maillerde problem çıkmaya başlamıştı. Neyse ki zor bele kara listeye alan web sitelerinin iletişim formlarını kullanarak yarım yamalak bir ingilizce ile durumu izah ettim ve sanırım bir iki tanesi listesinden çıkartmış son bir liste daha kalmış onuda pazartesiye kadar halledebilirsem problem giderilmiş olacak. Sizde web sitelerinizi ve IP adreslerinizi arada bir MXToolBox ile kontrol ederek olası problemlerin önüne daha hızlı bir şekilde çözüm getirebilirsiniz.

Tarihi Eser Raks Vantilatör

22 Mart 2016 Salı

Zula Oyununa Giremiyorum

Ne yaptıysam olmadı, bilgisayarımda neyi algılıyor da oyuna girmeme engel oluyor bir türlü çözemedim. Yardımcı olacak birisi var mı?

Oyun

Türknet'e Gönderdiğim Şikayet Maili

23 Mayıs 2014 tarihinde Tuğçe K. ile Türknet kampanyası hakkında telefonla görüştüm ve mail yoluyla kampanya detaylarını benimle paylaştılar. Sonrasında gelişen olayları detaylarıyla birlikte sizinle paylaşma gereği duyuyorum. Benim gibi başka insanların mağdur olmaması için...

Telefon ve internete ödediğimiz tutarın toplamda ne kadara indirileceği hakkında detaylı bilgileri verdiler. Bende kampanya hoşuma gittiği için ilgilendim ve geçiş yapma kararı aldım. Aklıma ttnetle olan taahhütüm tabi ki gelmedi. Ancak görüşme esnasında Tuğçe hanıma;

-"TTNET aboneliğimizin iptaliyle ilgili bir şey yapmamıza gerek var mı, o tarafta işler nasıl çözülecek" gibisinden bir soru sorduğumu çok net hatırlıyorum.

Tuğçe hanımda; Her şeyi kendilerinin halledeceklerini bildirdiler.

Hal böyle olunca sözleşmeyi ev adresimize gönderdiniz ve Babam'da detayını okumadan imzaladı. Çünkü kimse detaylı sözleşme okumaz doğru düzgün. TTNET'le olan aboneliğimizi de size imzaladığımız sözleşmeye istinaden iptal ettirdiniz.

Bu aşamada ttnet aboneliğimiz iptal edilirken firma size bu abonenin taahhütü var. İndirimli yararlandığı ücretler fatura edilecektir bilgisini vermedi mi? Siz böyle bir bilgiyi gördüğünüz halde neden biz müşterinize bilgi vermiyorsunuz.

İndirimli internet ve telefon görüşelim diye size güvendim. 324 lira fatura üzerimize kesildi. Bu faturanın sizin firmanız tarafından karşılanmasını ben talep ediyorum. Eğer gerçekten müşteriyi düşünüyor ve indirimli kampanyanızdan beni yararlandıracaksanız şuan ki düştüğüm durumda da beni destekliyor olmanız gerekiyor.

Gereği için bilgilerinize sunarım.
Lütfen dikkate alınız.

Sonunda ne oldu merak mı ediyorsunuz? Mağdur olan yine müşteri oldu, yani 324 TL'lik faturayı ödedim. Sözde indirimli internet kampanyasından yararlanıyorum şuan. Oldu mu şimdi bu?

Klanlar Speed Nasıl Oynanır

19 Mart 2016 Cumartesi

5. Dalga Filmi Hakkında

Film

Bilim kurgu dalında fena sayılmayacak bir film diyebilirim. Filmin içeriğinde bir klasik gibi algılansa da uzaylıların dünyayı ele geçirmesi anlatılıyor. Dalga olarak ifade edilen terimler ise saldırıları belirtiyor, birinci dalga saldırısıyla elektronik harp gerçekleştiriliyor ve tüm elektronik sistemler çalışamaz hale getiriliyor, örneğin havada uçan tüm yolcu uçakları dahi yere düşüyor. İkinci dalgada deprem ve tsunami gibi felaketlerle saldırılıyor, buna benzer yöntemlerle insanların öldürülmesi amaçlanıyor. Son dalga yani 5. dalga ile de uzaylılar insan görünümünde dünyaya yayılıyor, hatta bir askeri kuvvetin en tepesindeki yöneticileri uzaylılar ele geçiriyor ve askeriyeyi yönetmeye başlıyorlar. Bu yetkiyi kullanarak insanları insanlara karşı savaştırarak son hayatta kalan kişileri de öldürterek dünyayı tamamen kontrol altına almaya çalışıyorlar. 

16 Mart 2016 Çarşamba

C# Metodların Aşırı Yüklenmesi (Overloading)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication27
{
    class Program
    {
        //Aynı isimde birden fazla metod tanımlandı.
        static void Metodlar(int sayi, int sayi2)
        {
            Console.WriteLine("1.Metod");
        }

        static void Metodlar(float sayi, float sayi2)
        {
            Console.WriteLine("2.Metod");
        }

        static void Metodlar(string metin, string metin2)
        {
            Console.WriteLine("3.Metod");
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            //Metodlar kullanılırken verilen türe göre
            //ilgili metod bulunarak çalıştırıldı.
            Metodlar("Hakan","Merhaba");
            Metodlar(28,34);
            Metodlar(20f,30f);

        }
    }

}

8 Mart 2016 Salı

The Revenant | Diriliş Filmi

Yaşanmış olaylardan esinlenerek kurgulanan bu filmde ki hikaye çok harika, 2016 yılı içerisinde izlediğim en güzel filmlerden biri oldu açık söylemek gerekirse. Özellikle ayı sahnesi bir efsane niteliğinde diyebilirim. Bununla birlikte hayatta kalma, soğuk havaya karşı direnme, doğa da yalnızlık, intikam gibi bir çok farklı temayı da bu film de bulabiliyorsunuz. Filmde ki sesler ve savaş sahneleri ise gerçekten müthiş.

Film

Kod Adı: Londra

Kod Adı: Londra filmini izledim geçen gün, film tam bir aksiyon deposu diyebilirim. Serinin ilk filminde ABD Başkanını koruma üzerine kurgulanan senaryo yine devam ediyor, bu filmde de ABD Başkanının can güvenliğini sağlamaya yönelik bir aksiyon ve çatışma görüntülerini izliyorsunuz. Vefat eden bir siyasetçinin Londra'da düzenlenecek olan cenaze törenine devlet başkanları'da davet edilir. ABD, Japonya, Fransa gibi devletlerin Başbakan ve Cumhurbaşkanı gibi üst düzey isimleri bu törene katılmak için Londra'ya gelir. Ancak ABD Başkanını hedef alan terörist bir örgüt çok iyi hazırlanmıştır ve intikam almak için her türlü yolu dener. 

Film

7 Mart 2016 Pazartesi

C# Değer ve Referans Tipli Metotlar

C#'ta bir metot'un değer ve referans tipinden veri alması arasında bir takım farklar vardır. Bu farkları aşağıdaki uygulamanın sonucunu gözlemleyerek görebilirsiniz. Referans tipli bir metot'ta göreceğiniz gibi kullanılan dizinin elemanları tek tek kopyalanamıyor, kopyalanan kısım sadece referansta yer alan adres oluyor. Dolayısı ile main metodunda diziye bir değer atansa dahi referans olarak bellekteki yerde farklı bir değer olduğu için metot veri olarak o kısmı kullanıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication26
{
    class Program
    {
        //Değer tipi alan bir metot
        static void DegerTipi(int a)
        {
            a = 50;
        }

        //Referans tipinde veri alan metot
        static void ReferanMetot(string[] Deger)
        {
            Deger[0] = "100";
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            //Metot yazılmadan önce ve sonra a değişkeni yazdırıldı.
            int a = 10;
            Console.WriteLine(a);
            DegerTipi(a);
            Console.WriteLine(a);

            string[] b = {"100","200"};
            Console.WriteLine(b[0]);
            ReferanMetot(b);

        }
    }
}