26 Mayıs 2016 Perşembe

STK ve Vakıflar İçin Ücretsiz Teknoloji Destekleri

Sivil toplum kuruluşları ile vakıfların pek çok alanda desteklenmesi gerektiği için ister devlet eli ile, ister çeşitli bağış organizasyonları ile bir şekilde yardımlarda bulunmak gereklidir. Halk için belli başlı konulara önem veren ve bu konulara eğilerek programlarını oluşturup eylem ve aktivitelerini düzenleyen vakıflar ve sivil toplum kuruluşları, en çok da ücretsiz teknoloji destekleri bakımından yardıma muhtaçtırlar. Gönüllülük ve özveri ile çalışan sorumluların her anlamda teknolojiden yararlanmak istemeleri, özellikle de özel alanlarını oluşturan kitlenin teknoloji manasında eksikliklerini gidermeleri noktasında bu yapıların ücretsiz teknoloji desteklerinden yararlandırılmaları şarttır.

Örnek olarak her bir sivil toplum kuruluşu ya da vakıf kuruluşunun mutlaka ki bilgisayar ihtiyacı olmaktadır. Sadece bilgisayar değil, haberleşme ve etkileşim anlamında mobil cihazlar, internet bağlantıları, bu bağlantıları güçlü tutacak aparatlar ve daha pek çok ihtiyaç öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların arasında bulunan tüm ürünler gerek çeşitli projeler yazılarak Avrupa Birliği’nin oluşturduğu fonlardan karşılanabilirken, gerek ise devletin ilgili birimleri tarafından desteklenebilmektedir. Bağış yolu ile de ücretsiz teknoloji imkanları sunulabilirken fonların değerlendirilmesi ise her bakımdan daha iyi ve daha güçlü bir şekilde öne çıkacaktır.

Ücretsiz teknoloji destekleri sivil toplum kuruluşları ve vakıfların niteliğine göre de değişkenlik gösterebilir. Örneğin kullanılacak olan ürün ve hizmetlerin hangi kapsamda değerlendirilecekleri, bu kapsamların ne ölçüde genişletilebileceği, hangi amaçların nasıl karşılanacağı ve projelerin de nasıl bir yapı içinde gerçekleşeceğine göre bu destekler de şekillenir. Çünkü sivil toplum kuruluşunun alanına ve sunduğu fırsatlara göre ihtiyaç duyduğu teknolojiler farklı olabilir. Ancak ne olursa olsun bu teknoloji destekleri başta Avrupa Birliği destek fonları olmak üzere ücretsiz şekilde bu yapılara kazandırılmalıdır.

Hiç yorum yok: