27 Mayıs 2016 Cuma

Kırsal Alandaki Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi

Gelişmişlik göstergesi olarak sayılan unsurlar arasında sivil toplum kuruluşlarını görebilmek mümkündür. Çünkü sivil toplum kuruluşları ancak bilinçli, eğitimli ve duyarlı kimselerin varlığı ve bu kimselerin topluma her yönden ya da belli bir amaca yönelik olarak destek olması noktasında istek duyması ile yapılanır. Bu noktada tüm gelişmiş kentler ya da metropol şehirler haricinde kırsal kesimde de sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyulur. Bu noktada pek çok örnek göstermek mümkün iken gerek bölgelerin kalkınması, gerek kişilerin ve halkın bilinçlenmesi ve harekete geçmesi ile ilgili olarak bu yapılanmaların olması gerekmektedir.

Kırsal kesimde yaşayan insanların pek çoğu günlük yaşamdaki etkileşimler bakımından yalnızca yaşadığı çevre ile kısıtlanmış olabilir. Bunun önüne geçmek için çeşitli konular önem arz etse de, özellikle de sivil toplum kuruluşu yöneticileri, aktivistleri, sorumluları ve gönüllüleri kırsal kesim insanlarını belli konular özelinde bilinçlendirebilmektedir. Bundan dolayı da kalkınmanın sağlanması ve bilinçlenmenin de artması adına kırsal kesimlerde yer alan pek çok sivil toplum kuruluşunun, fikir topluluklarının ve benzer organizasyonların kritik görevleri vardır. Maksat ne olursa olsun insanların etkileşimde bulunabilecekleri bir atmosfer yaratmak, yardımlaşmayı sağlamak, duyarlılığı artırmak ve toplu şekilde bilinçlenmek ve farkındalık yaratmak bu kuruluşların en büyük görevleri arasında kendine yer bulur.

Şehirlerdeki ya da nispeten daha gelişmiş yerlerdeki yaratılan etki ve atmosferin kırsal alanlara taşınmasında bu sivil toplum kuruluşlarının önemi oldukça fazla iken, kırsal kesimdeki halkın da söz konusu yapılanmaları desteklemesi çok önemlidir. Bu nedenle de kırsal kesimlerde gönüllülük ve sorumluluk esaslarına dayalı olarak gerçekleştirilen sivil toplum projelerine destek olmak, katılım sağlamak ve fark yaratmak şarttır.

Hiç yorum yok: