25 Mayıs 2016 Çarşamba

Sivil Toplum Kuruluşları Nasıl Kaynak Bulabilir?

Sivil toplum kuruluşları pek çok yönden önemli görevleri ve sorumlulukları sırtlandıkları için gerek devlet kanadında, gerek ise halk üzerinde oldukça dikkate değer bir konumda yer alırlar. Çünkü gönüllülük esasına dayanan ve sorumluluk almaktan çekinilmeyen bu yapılarda pek çok konu gündeme gelebilmekte ve genellikle de belli bir durum üzerinde bilgi ve fikir paylaşımı olarak yoğunlaşılarak harekete geçilmektedir. Sosyal hayatın içinde olsun, siyasi hayat ile ilgili olsun pek çok durum sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına dahil olabilir. Ancak burada önemli bir soru işareti ise bu sivil toplum kuruluşlarının kaynaklarını nereden ve nasıl elde ettikleri ile ilgilidir. Çünkü sivil toplum kuruluşları çeşitli aktiviteler ve eylemler düzenlerken illa ki belli bir miktar paraya da sahip olmak zorundadırlar.

Genel anlamda birkaç kola ayrılan bu kaynaklar arasında ilk sırada bağış yöntemi gelir. Gönüllülerin ve destekçilerin bağışları ile ayakta kalan sivil toplum kuruluşları bu sayede pek çok eyleme de imza atabilirler. Bağışların illa ki elden ya da derneğe gelerek olması gerekmez. İnternet üzerinden çeşitli kampanyalar oluşturularak aktarılan fonun nerede değerlendirileceği de şeffaflık açısından önemli olabilir. Bu noktada ise gayet yerinde işlere imza atılabilir.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin belli başlı fonları da sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir. Örnek olarak proje yapan, proje yazan, katılımcı olan ya da bu tarz aktivitelerde bulunan sivil toplum kuruluşları ilgili fonlardan para alabilir ve böylelikle hedeflerine ulaşabilir. Kar amacı güdülmediği için alınan paranın hedefe yönelik olarak kullanılması işin bir diğer güzel boyutudur.

Devlet destekli olarak da hareket edebilen sivil toplum kuruluşları, kimi belediyeler ya da valilikler ile ortak olarak hareket de edebilirler. Bu tip durumlarda da bu kuruluşlara ödenekler ayrılabilmektedir.

Hiç yorum yok: