11 Ağustos 2020 Salı

Analiz - Algoritma ve Kod'a Kısa Bir Bakış

Kullanıcıya hesaplayacağı formüllerle ilgili bilgilendirme yapılır ve seçim yapması istenir. Seçimlere bağlı olarak program kendi içerisinde yönlenerek kullanıcıya istediği işlemi yapması için veri girişi beklenir. Girilen verilere bağlı olarak hesaplamalar program tarafından yapılarak arayüz üzerinden bilgilendirme yapılır ve tekrar döngü üzerinden ikinci bir işlem için seçim yapılmak üzere kullanıcı bilgilendirilir. İki işlem yapıldıktan sonra çıktılarla beraber uygulama sonlandırılır.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FormulHesaplama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
          
            for (int i = 0; i < 2; i++)
            {
               
               
                Console.WriteLine("");
                Console.WriteLine("İşlem Yapmak İstediğiniz Formülü Seçiniz..");
                Console.WriteLine("KareKökü Hesaplamak için: 1");
                Console.WriteLine("Tanjant Hesaplamak için: 2");
                Console.WriteLine("Rastgele Bir Sayının Sinüsünü Hesaplamak için: 3");
                Console.WriteLine("a üzeri b'yi Hesaplamak için: 4");


                int formul = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                if (formul == 1)
                {
                    Console.WriteLine("Karekökü hesaplanacak sayıyı giriniz:");
                    int karekok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Sqrt(karekok));
                }

                else if (formul == 2)
                {
                    Console.WriteLine("Tanjant hesaplanacak sayıyı giriniz:");
                    int tanjant = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Tan(tanjant));
                }

                else if (formul == 3)
                {
                    Random n = new Random();
                    int rasgele = n.Next();
                    Console.WriteLine("Sinüsü hesaplanacak sayıyı :" + rasgele);
                    Console.WriteLine("Sonuç");
                    Console.WriteLine(Math.Sin(rasgele));
                   
                }

                else if (formul == 4)
                {
                    Console.WriteLine("a sayısını giriniz:");
                    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("b sayısını giriniz:");
                    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Math.Pow(a, b));
                }

                if (i == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Program tekrar başlatılıyor...");
                    Console.WriteLine();
                }

                else
                {
                    Console.WriteLine("Program Sonlandırılıyor...");
                    Console.WriteLine();
                }
               
                System.Threading.Thread.Sleep(3000);
                Console.Clear();
            }
           
        }
    }
}

Hiç yorum yok: