27 Ağustos 2012 Pazartesi

Java'da Sınıftan Obje Tanımlama


package ObjectTanimlama;

public class AnaSinif {

public static void main (String []Args){

DigerSinif insan = new DigerSinif(); //Sınıftan bir obje yapıldı ve
//metot çağırıldı.
insan.EkranaGetir();


}

}

-----------------------------


package ObjectTanimlama;

public class DigerSinif {

public void EkranaGetir()   //Ekrana çıktı veren bir metot

{
System.out.println("İkinci Sınıf");

}

}

Hiç yorum yok: