24 Ekim 2012 Çarşamba

Find Raporunu Dosyaya Yazmak

Linux'da find komutunu kullanarak çıkan bilgiler yine sorgunun yapıldığı ekranda görüntülenir. Bu listeyi dışarıya direk aktarabiliriz. Bunun için find komutu ile birlikte -fls anahtarını kullanmamız gerekmektedir. Aşağıda ki örnekte üretilen ilgili çıktılar /root/Desktop/Rapor dosyasına yazılmaktadır.

[root@panel  /] # find -fls /root/Desktop/Rapor -size +10

Hiç yorum yok: