Pages

24 Ekim 2012 Çarşamba

Find Raporunu Dosyaya Yazmak

Linux'da find komutunu kullanarak çıkan bilgiler yine sorgunun yapıldığı ekranda görüntülenir. Bu listeyi dışarıya direk aktarabiliriz. Bunun için find komutu ile birlikte -fls anahtarını kullanmamız gerekmektedir. Aşağıda ki örnekte üretilen ilgili çıktılar /root/Desktop/Rapor dosyasına yazılmaktadır.

[root@panel  /] # find -fls /root/Desktop/Rapor -size +10

Hiç yorum yok: