24 Mart 2014 Pazartesi

Oracle'da Dump File Export ve İmport İşlemi

Oracle database'de herhangi bir tablonun yada kullanıcı verilerinin yedeklerini .dmp file olarak dışarıya export etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle cmd.exe'yi admin yetkisiyle birlikte başlatalım. Daha sonra komut satırına direk

sqlplus /nolog yazıp enter tuşuna basalım. SQL sayfasına düştükten sonra

conn system/şifre@SID; yazarak veritabanına sistem yetkileriyle bağlanalım. Ardından sırasıyla şu iki komutu yazıp enter tuşuna basalım.

CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEST_DIR AS 'D:\EXPDP'; Bu komut ile D diski altında EXPDP isminde yeni bir dizin oluşturulur. Eğer bu komut ile dizin oluşturulmazsa elle kendinizde klasörünüzü oluşturabilirsiniz. Sıradaki komuta geçelim;

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEST_DIR TO HAKAN; Yedeği alınacak veritabanı kullanıcısına/tablosuna gerekli yetkileri vermiş olduk.

Şimdi gelelim istediğimiz tabloyu dışarıya dmp file olarak export etme işlemine; Bunun için aşağıdaki komutu cmd.exe'yi yeniden admin yetkileriyle açıp yazalım.

EXPDP SYSTEM/ŞİFRE@SID SCHEMAS=HAKAN DIRECTORY=TEST_DIR DUMPFILE=HAKAN.DMP JOB_NAME=HAKANYEDEK; Hakan tablosu bu komut ile D diskinde oluşturmuş olduğumuz dizine HAKAN.DMP dosyası olarak export edilir.

Tekrar geriye import etmek için ise aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

IMPDP SYSTEM/ŞİFRE@SID SCHEMAS=HAKAN DIRECTORY=TEST_DIR DUMPFILE=HAKAN.DMP JOB_NAME=HAKANYEDEK;

Faydalı olması dileğiyle..

Hiç yorum yok: