1 Ocak 2012 Pazar

Bankada ki Paralarım (İF-ELSE)

Logo

Programımızda int tipinde 1000'e kadar random bir değer alınır ve bu değer bizim hesabımızda ki miktar olarak kabul edilir. Daha sonra hesabımızdan çekmek istediğimiz miktarı Scanner sınıfının fonksiyonlarını kullanarak gireriz. Eğer girdiğimiz miktar bankada ki paramızdan küçükse para çekilir. Eğer girdiğimiz miktar bankada ki paramızdan büyükse para çekilmez ve ekrana uyarı metni yazdırılır. İf ve Else kullanılan programcıkta if ve else durumlarına ait çıktı ekranı aşağıda belirtilmiştir.

package denemetahtasi;
//Bankada ki Paralarım
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class hesapislemleriornegi {

public static void main(String Args[]){

Random random = new Random();
int BankaHesabi = random.nextInt(1000);
System.out.println("Hesabınızda ki Miktar: "+BankaHesabi+" TL");
int cekilecek = 0;

System.out.println("Hesabınızdan çekmek istediğiniz miktarı giriniz:");

Scanner sayigir = new Scanner(System.in);
cekilecek = sayigir.nextInt();

if(cekilecek<BankaHesabi)

{
BankaHesabi=BankaHesabi-cekilecek;
System.out.println("Çekilen Para Miktarı: "+ cekilecek+" TL");
System.out.println("Hesabınızda ki Kalan Para: "+ BankaHesabi+" TL");
}

else
{
System.out.println("Hesabınızda Yeteri Miktarda Para Yok");
}

   }
}

if durumu;

Hesabınızda ki Miktar: 934 TL
Hesabınızdan çekmek istediğiniz miktarı giriniz:
20
Çekilen Para Miktarı: 20 TL
Hesabınızda ki Kalan Para: 914 TL

else durumu;
Hesabınızda ki Miktar: 294 TL
Hesabınızdan çekmek istediğiniz miktarı giriniz:
500
Hesabınızda Yeteri Miktarda Para Yok

Hiç yorum yok: