27 Ağustos 2012 Pazartesi

Java'da For Döngüsü Kullanımı ve Continue/Break


//Continue yada Break iki satırdan birtanesini kullanabilirsiniz.

package SiniflarYirmiyeKadar;

public class ForDongu {

public static void main(String []args){

for(int i=0; i<=10; i++){


if(i == 10){continue;}    /* i=10 olduğunda continue'den sonra ki komutlar
yürütülmez.*/

if (i == 10){break;} //i=10 olduğunda döndü sonlandırılır.

System.out.println("Emel Bakkala Gitmemi İstiyor "+i);

}

System.out.println("Döndügen çıkıldı");

}

}

Hiç yorum yok: