27 Ağustos 2012 Pazartesi

Java - Dizi Örnek


package SiniflarYirmiyeKadar;

public class DiziOrnek { //İki boyutlu diziler. Satır ve sütun odaklı.

public static void main (String []args){

int[][] sayi= new int[5][5];
sayi[1][1]=10;

System.out.println(sayi[1][1]);

}

}

Hiç yorum yok: