24 Aralık 2011 Cumartesi

Primitif Tipler ve Alabildikleri Değerleri Gösteren Program


Aşağıda ki java programında temel primitif veri tiplerine birer örnek bulabilirsiniz. Program çalıştırıldığında primitif veri tiplerinin alabildiği en büyük ve en küçük değerlerin yanı sıra bellekte kapladıkları alan bilgileri ekrana yazdırılır.

public class VeriTipleri {

public static void main(String[]args){

// Primitif Tipler ve alabildikleri değerleri gösteren program

byte birinci;
short ikinci;
long ucuncu;
int dorduncu;
float besinci;
double altinci;
char yedinci;
boolean sekizinci;
birinci=1;
ikinci=54;
ucuncu=9999L;
dorduncu=10;
besinci=3.5F;
altinci=65.6D;
yedinci='*';
sekizinci=false;

System.out.println(birinci);
System.out.println(ikinci);
System.out.println(ucuncu);
System.out.println(dorduncu);
System.out.println(besinci);
System.out.println(altinci);
System.out.println(yedinci);
System.out.println(sekizinci);

System.out.println("");

System.out.println("Byte'ın aldığı en büyük değer: "+Byte.MAX_VALUE);
System.out.println("Byte'ın aldığı en küçük değer: "+Byte.MIN_VALUE);
System.out.println("Byte'ın bellekte kapladığı alan: "+Byte.SIZE+" bit = 1 Byte");

System.out.println("");

System.out.println("Short'un aldığı en büyük değer: "+Short.MAX_VALUE);
System.out.println("Short'un aldığı en büyük değer: "+Short.MIN_VALUE);
System.out.println("Short'un bellekte kapladığı alan: "+Short.SIZE+" bit = 2 Byte");

System.out.println("");

System.out.println("int'ın aldığı en büyük değer: "+Integer.MAX_VALUE);
System.out.println("int'ın aldığı en küçük değer: "+Integer.MIN_VALUE);
System.out.println("int'ın bellekte kapladığı alan: "+Integer.SIZE+" bit = 4 Byte");

System.out.println("");

System.out.println("long'un aldığı en büyük değer: "+Long.MAX_VALUE);
System.out.println("long'un aldığı en küçük değer: "+Long.MIN_VALUE);
System.out.println("long'un bellekte kapladığı alan: "+Long.SIZE+" bit = 8 Byte");

System.out.println("");

System.out.println("float'ın aldığı en büyük değer: "+Float.MAX_VALUE);
System.out.println("float'ın aldığı en küçük değer: "+Float.MIN_VALUE);
System.out.println("float'ın bellekte kapladığı alan: "+Float.SIZE+" bit = 4 Byte");

System.out.println("");

System.out.println("Double'ın aldığı en büyük değer: "+Double.MAX_VALUE);
System.out.println("Double'ın aldığı en küçük değer: "+Double.MIN_VALUE);
System.out.println("Double'ın bellekte kapladığı alan: "+Double.SIZE+" bit = 8 Byte");

System.out.println("");
System.out.println("Char'ın bellekte kapladığı alan: "+"16 bit = 2 Byte");
System.out.println("Boolean genelde mantıksal ifadelerin sonuçlarını tutmak için kullanıldığından"
+ " true yada false değerini alır.");
}

}

Hiç yorum yok: