24 Aralık 2011 Cumartesi

Java Programlama Dilinde Operatörler

Operatörler

Java programlama dilinde operatörler yaptıkları işlere göre kendi aralarında sınıflandırılır. Bunlar atama operatörleri, aritmetik operatörler, ilişkisel, mantıksal vs.. şeklinde gider. Kısadan konuya girmek maksadıyla atama operatörüne dair bir örnekle başlayalım.

Bir sınıf içerisinde int tanımlayalım. Örneğin int erik = 5; gibi. Örneğin biraz önce yazmış olduğumuz kod parçacığında int erik değişkenine "5" değerini atamış olduk. Aynı şekilde matematikte kullandığımız toplama, çıkarma, bölge, çarpma işlemlerini ifade eden (+)
,(-),(*),(/) elemanlarını da kullanabiliriz. Örneğin;

int bilgiislem = 2;
int bilgiislem2 = 3;
int genel = bilgiislem + bilgiislem2;

Sonucu ekrana yazdırdığımızda cevap "5" çıkacaktır.

Mod Operatörü

Bu operatör solunda ki değeri sağında ki değere bölerek kalan sonucu verir. Örnekle bakacak olursak;

byte sayi = 15;
byte sayi2 = 2;
System.out.println(sayi%sayi2);

Ekrana yazdırıldığında sonuç "1" çıkacaktır.

Arttırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , --)

Bu operatör kullanılarak değer 1 arttırılır yada 1 eksiltilir. Operatörün kullanımına bir örnek verelim;

package denemetahtasi;

public class arttirmaop {
public static void main(String args[]){
int panel = 10;
int erik = 10;
int sonraartar = panel++;
int onceartar = ++erik;

System.out.println("Sonra artar: "+sonraartar);
System.out.println("Once artar: "+onceartar);
}
}

run:
Sonra artar: 10
Once artar: 11

Hiç yorum yok: