25 Aralık 2011 Pazar

Java'da İlişkisel Operatörler


İlişkisel Operatörler

Java'da kullanılan altı tane ilişkisel operatör bulunmaktadır. Bunlar; küçüktür operatörü (<), büyüktür operatörü (>), küçük eşittir operatörü (<=), büyük eşittir operatörü (>=), eşit mi operatörü (==), farklı mı operatörü (!=) şeklindedir ve true yada false döndürürler. Bu operatörlerin kullanımlarına örnek bir kod parçacığını aşağıda görebilirsiniz.

package denemetahtasi;

public class iliskiseloperatorler {

public static void main(String Args[]){

short elmalar = 20;
short erikler = 30;
short patates = 20;
short kirazlar= 25;

System.out.println(elmalar<erikler);
System.out.println(erikler>patates);
System.out.println(elmalar==patates);
System.out.println(erikler!=kirazlar);
System.out.println(patates<=kirazlar);
System.out.println(patates>=kirazlar);
   }  
}

Ekrana yazdırıldığında çıkan sonucu benimle paylaşırmısınız?

Hiç yorum yok: