27 Şubat 2024 Salı

Çeşitli Yöntemlerle Bilgisayarın Seri Numarasını Öğrenme?

 Windows cmd ile:

wmic bios get serialnumber

Linux bash ile:

sudo dmidecode -s system-serial-number

Macbook Terminal:

system_profiler SPHardwareDataType | awk '/Serial/ {print $4}'

Hiç yorum yok: