27 Ağustos 2012 Pazartesi

Java'da Sınıftan Obje Tanımlama


package ObjectTanimlama;

public class AnaSinif {

public static void main (String []Args){

DigerSinif insan = new DigerSinif(); //Sınıftan bir obje yapıldı ve
//metot çağırıldı.
insan.EkranaGetir();


}

}

-----------------------------


package ObjectTanimlama;

public class DigerSinif {

public void EkranaGetir()   //Ekrana çıktı veren bir metot

{
System.out.println("İkinci Sınıf");

}

}

Basit Hesap Makinesi - Java ile


package SiniflarYirmiyeKadar;
import java.util.*;

public class BasicCalculator {

public static void main (String [] args)

{

Scanner Hakan = new Scanner(System.in);
double sayi1, sayi2, Cevap;
System.out.println("Sayi1'i giriniz:");
sayi1 = Hakan.nextDouble();
System.out.println("Sayi2'yi giriniz:");
sayi2 = Hakan.nextDouble();
Cevap = sayi1 + sayi2;
System.out.println("Sayı1 ve Sayı2'nin Toplamı " +Cevap);
}

}

Java'da İlk Oyunum :) - Java ile Bil Bakalım Oyunu


package SiniflarYirmiyeKadar;
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class BilBakalimOyunu {

public static void main(String [] args) {

double rdsayi;
Random rsayi = new Random();
int seninsayin;
int benimsayim;

System.out.println();
System.out.println("Bir sayı gir bakalım 10'a kadar olsun..");
Scanner sayi = new Scanner(System.in);
seninsayin=sayi.nextInt();
System.out.println("Senin Sayın Bu mu? "+seninsayin);
System.out.println();


rdsayi=Math.random();
rdsayi=rdsayi*10;     //rdsayısının 0 ile 10 arasında gelmesine yarar

   benimsayim=rsayi.nextInt(10)+0;
System.out.println("Benim Sayımda Bu :) "+benimsayim);

}

}

Java - Dizi Örnek


package SiniflarYirmiyeKadar;

public class DiziOrnek { //İki boyutlu diziler. Satır ve sütun odaklı.

public static void main (String []args){

int[][] sayi= new int[5][5];
sayi[1][1]=10;

System.out.println(sayi[1][1]);

}

}

Java'da For Döngüsü Kullanımı ve Continue/Break


//Continue yada Break iki satırdan birtanesini kullanabilirsiniz.

package SiniflarYirmiyeKadar;

public class ForDongu {

public static void main(String []args){

for(int i=0; i<=10; i++){


if(i == 10){continue;}    /* i=10 olduğunda continue'den sonra ki komutlar
yürütülmez.*/

if (i == 10){break;} //i=10 olduğunda döndü sonlandırılır.

System.out.println("Emel Bakkala Gitmemi İstiyor "+i);

}

System.out.println("Döndügen çıkıldı");

}

}

Java'da Lojik Operatörler


package SiniflarYirmiyeKadar;

public class LojikOperator {

public static void main (String []args){

int furkan = 15;
int hakan = 22;

if (furkan < 14 && hakan > 23)
{
System.out.println("Furkan 20'den küçük ve Hakan 15'den büyük.");
}

else
{
System.out.println("Bilgiler yanlıştır.");
}

}

}

Java'da Matematik Operatörleripackage SiniflarYirmiyeKadar;
import java.util.*;

public class MatematikOperatorleri {

public static void main (String [] args)

{

Scanner Hakan = new Scanner(System.in);

System.out.println("eriklerin sayısını giriniz:");
double erik=Hakan.nextDouble();


System.out.println("elmaların sayısını giriniz:");
double elma=Hakan.nextDouble();

double Meyve=elma+erik;
System.out.println("Toplam meyve sayısı: "+Meyve);}

}